Բաց տվյալների գրացուցակ

«Open Data Catalog Armenia»-ն ռեսուրս է, որտեղ հրապարակվում են Հայաստանի պետական մարմինների, ընկերությունների, ՈԱԿների և գիտական հաստատությունների պաշտոնական կայքերից ու պորտալներից հավաքած տվյալները:

Բաց տվյալների կատալոգի նպատակն է` ապահովել տվյալների հասանելիությունը` գիտական հետազոտություններում ու նոր մթերքների և ծառայությունների մշակման մեջ հետագա օգտագործման համար:

Գրացուցակը ստեղծված է բաց աղբյուրի կոդով պորտալների համար աշխարհում առաջատար հարթակի` «CKAN» հատուկ ծրագրային ապահովման միջոցով:
Հայաստանի բաց տվյալների գրացուցակը հասանելի է հղմամբ` https://data.opendata.am: