Ի՞նչ են բաց տվյալները

Բաց տվյալները հանրամատչելի տեղեկություն են, տեղադրած համացանցում` կրկնվող, ազատ ու անվճար օգտագործման համար, մեքենայաընթեռնելի համակարգված տվյալների տեսքով ու նրանց ավտոմատացված մշակմումը ապահովող ձևաչափում:

Բաց լինելու ամենակարևոր հատկանիշներն են`

1. Առկայությունը և հասանելիությունը. տվյալները պիտի լինեն ընդհանուր առմամբ հասանելի ու վերարտադրման բանական գին ունենան, ցանկալի է` համացանցով ներբեռման միջոցով: Տվյալները պիտի նաև հարմար ու փոփոխելի ձևաչափով հասանելի լինեն:

2. Կրկնակի օգտագործումն ու տարածումը. տվյալները պիտի տրամադրվեն կրկնակի օգտագործումն ու տարածումը թույլ տվող պայմաններով, ներառյալ այլ տվյալների հավաքածուների հետ համակցումը:

3. Տվյալները պիտի մեքենայաընթեռնելի լինեն:

Աղբյուրներ

1. https://opendefinition.org/od/2.1/en/2. https://okfn.org/opendata/

10 Ապրիլի 2023